Warmtepomp

buiten-unit

Een warmtepomp is een zuinig, klimaatvriendelijk en erg comfortabel systeem om je woning op de gewenste temperatuur te brengen. Een warmtepomp kan gebruikt worden om te verwarmen, maar ook om te verkoelen. Ook kan een warmtepomp gebruikt worden om sanitair warm water te genereren.

Een warmtepomp haalt gratis* energie uit natuurlijk bronnen zoals de aardkorst, de omgevingslucht of het grondwater en zet die om in een bepaalde warmte.

Geo-Tech is een specialist in alle soorten warmtepompen en alle soorten vloer verwarming. Hier vind u een beknopte samenvatting van de meest belangrijke info daarrond. Heeft u nog een andere vraag of wil u graag een offerte? Neem dan zeker contact met ons:

Neem Contact

 

Besproken op deze pagina:

Hoe werkt een warmtepomp?

Uw woning verwarmen en afkoelen met een warmtepomp

De verschillende soorten warmtepompen

De rendabiliteit van een warmtepomp

Installatie en onderhoud van een warmtepomp

 

Hoe werkt een warmtepomp?

De naam verraadt al iets van de werking, deze verpompt warmte. Maar waar haalt de warmtepomp zijn warmte vandaan en hoe wordt deze warmte in een bruikbare vorm weer afgestaan? Warmtepompen werken op het principe van verdampen en condenseren.

werking

Stap 1: Warmte onttrekken aan een warmtebron

Met behulp van collectoren onttrekt een warmtepomp warmte aan een warmtebron. De warmtebron kan, afhankelijk van het type warmtepomp, de bodem, de lucht of het grondwater zijn. Een koelvloeistof transporteert deze energie naar een compressor. Voordeel van de koelvloeistof is dat ze op lage temperatuur haar kookpunt bereikt en verdampt.

Stap 2: Van de warmtepomp naar de verwarming installatie

In de compressor van de warmtepomp worden deze dampen samengeperst tot dat ze een hogere temperatuur bereikt hebben dan de lucht of het water dat gebruikt wordt om de woning op te warmen. De compressor is het enige onderdeel van de volledige installatie dat energie verbruikt (elektriciteit of aardgas). Deze opgewarmde damp komt vervolgens in een condensor terecht. Hier geeft de damp zijn warmte af aan de verwarmingsinstallatie van de woning.

Stap 3: De cyclus begint opnieuw

Via een expansieventiel verlaagt de druk van de damp en koelt deze opnieuw af tot een vloeistof. Die wordt dan weer naar buiten gestuurd om te verdampen, waarna het hele proces opnieuw kan beginnen.

 

Uw woning verwarmen en afkoelen met een warmtepomp

Bij de verbranding van traditionele brandstoffen zoals stookolie of aardgas komen er CO2 en andere schadelijke stoffen vrij. Bovendien zijn de voorraden van deze fossiele brandstoffen niet onuitputtelijk en hebben traditionele verwarmingsketels vaak geen optimaal rendement. Je woning verwarmen met een warmtepomp die gebruikmaakt van duurzame energie en bovendien een uitstekend rendement biedt, is dan ook een bijzonder slim alternatief.

De meeste warmtepompen kunnen gebruikt worden om uw woning te koelen. In plaats van warm water, stuurt de warmtepomp dan fris of koud water door het afgiftesysteem zoals vb een vloerverwarming. Hierdoor wordt de ruimte op een aangename manier afgekoeld. Wanneer men spreekt over koeling door warmtepompen kan men 2 manieren onderscheiden:

  • Actieve koeling
  • Passieve koeling

Actieve koeling

Bij actieve koeling keert men de werking van de warmtepomp om: de ingebouwde compressor koelt het water. Het koude water stroomt door het afgiftesysteem (vb: vloerverwarming) en absorbeert de warmte uit de leefruimten. Nadien onttrekt de warmtepomp de warmte uit het water en geeft het af aan de energiebron (de buitenlucht, bodem of het grondwater). De warmtepomp kan continu gekoeld water tot 7°C aanmaken, ideaal voor het gebruik met ventilo-convectoren voor snelle koeling. Bij vloersystemen zal de dauwpuntregeling ervoor zorgen dat er geen condens ontstaat op de vloer.

Passieve koeling

Bij passieve koeling gebruikt de warmtepomp de koelte in de bodem (+/- 12°C) om een aangenaam frisse temperatuur te krijgen in de leefruimten. Het water dat door het vloersysteem circuleert is +/- 15°C. De temperatuur in huis koelt af en de opgenomen warmte wordt via het water van het vloersysteem teruggegeven aan de aarde. De temperatuur van de bodem is bepalend bij passieve koeling. Op het einde van de zomer is het beschikbare vermogen dan ook lager dan in het begin omdat de grond opgewarmd is. Bij passieve koeling werkt de compressor niet, waardoor deze vorm van koelen zeer energievriendelijk is.

 

De verschillende soorten warmtepompen

In functie van de warmtebron en het warmte-afgiftesysteem kunnen we de verschillende soorten onderscheiden.

verschillende-soorten-lucht-water-warmtepomp

Lucht-luchtwarmtepompen

Lucht-luchtwarmtepompen onttrekken warmte aan de buitenlucht. Die warme lucht wordt in de woning geblazen. In de zomer kan het proces omgedraaid worden en functioneert de installatie als airconditioningsysteem. Een lucht-luchtwarmtepomp bestaat uit een buitenunit die verbonden is met één of meerdere binnenunits.

Lucht-waterwarmtepompen

Lucht-waterwarmtepompen onttrekken met een buitenunit warmte aan de lucht en voeren die via een watercircuit naar je warmteafgiftesysteem.

 

  • Lagetemperatuurwarmtepompen: zijn ideaal voor nieuwbouwwoningen en worden meestal gebruikt in combinatie met vloerverwarming en/of ventilo-convectoren.
  • Hogetemperatuurwarmtepompen: zijn ideaal voor renovatieprojecten. Deze warmtepompen kunnen aangesloten worden op (bestaande) radiatoren omdat de temperatuur van het water hoger is.

Beide types lucht-waterwarmtepompen kun je gebruiken om sanitair water te verwarmen.

lg-lchtwater-warmtepomp

LG lucht-water warmtepomp


samsung-lchtwater-warmtepomp

Samsung lucht-water warmtepomp

 

verschillende-soorten-grond-water-warmtepomp

Grond water warmtepomp concept

Geothermische warmtepompen

Een andere naam voor geothermie is aardwarmte. Het is de energie die kan ontstaan door het temperatuurverschil tussen de oppervlakte en dieper in de aardkorst gelegen warmtereservoirs. De aarde is een bol met verschillende laagjes. Zo is het hart van de planeet van nature uit heel erg warm, terwijl de bovenste lagen in staat zijn om de warmte van de zon te absorberen.

Feitelijk betekent dit voor ons dat de energie van de aarde kan ingezet worden voor het verwarmen van een woning of het opwarmen van sanitair water.

Een geothermische warmtepomp gebruikt de bodem als warmtebron. Via een pompsysteem wordt er een speciale koude vloeistof in de grond gepompt. Doordat de natuurlijke warmte van de aarde de buizen van de installatie en het vloeistof erin gaat opwarmen krijgen we een toegevoegde energie. Deze energie wordt daarna gebruikt om uw woning op te warmen.

Voor dit soort warmtepompen zijn er grondboringen nodig. Meestal worden hier twee putten gemaakt tot op de gewenste diepte. Door deze boringen zal de investeringsprijs iets hoger liggen dan andere soorten warmtepompen. Het hogere rendement zorgt er echter voor dat dit snel terugverdiend is.

 

verschillende-soorten-water-water-warmtepomp

Water water warmtepomp concept

Water-waterwarmtepompen

Water-waterwarmtepompen onttrekken via een dieptepomp warmte aan het grondwater. Voor de installatie van dit systeem zijn grondboringen nodig. Een water-waterwarmtepomp is minder geschikt voor particulieren, maar biedt wel een hoog rendement.

 

robur-gasabsorptie-warmtepomp2

gas-absorptie warmtepomp

Gas-absorptie warmtepompen

In de jaren 1970-1980 werden gasabsorptiewarmtepompen vaak toegepast voor koeling, vooral in veel kantoorgebouwen. Tegenwoordig krijgen ze een nieuwe toepassing door ze te koppelen aan een centrale verwarmingsinstallatie met hr-ketels. Zo kan het rendement van een installatie worden vergroot tot 165%.

Gasabsorptiewarmtepompen zijn te vergelijken met elektrische warmtepompen. Een wezenlijk verschil is dat gasgestookte warmtepompen worden aangedreven met een gasvlam en niet met elektriciteit.

 

Zwembad warmtepompen (inverter systeem)

Zwembadgebruikers verkiezen een warmtepomp over het algemeen tot de meest efficiënte en energiezuinige manier van verwarmen. Zonnecollectoren en verwarmende afdekkingen zijn relatief goedkoop, maar veel minder efficiënt dan een zwembad warmtepomp. Daarentegen zijn elektrische verwarmingen en warmtewisselaars redelijk efficiënt, maar de energiekosten zijn vaak hoger ten opzichte van de energiekosten van een warmtepomp. De laatste in de rij is de houtkachel. De houtkachel is de snelste manier van verwarmen, maar het is erg moeilijk om de gewenste temperatuur te bereiken en constant te houden. Onze klanten ervaren daarnaast het gemak van een warmtepomp.

Gasabsorptiewarmtepompen zijn te vergelijken met elektrische warmtepompen. Een wezenlijk verschil is dat gasgestookte warmtepompen worden aangedreven met een gasvlam en niet met elektriciteit.

 
 
 

De rendabiliteit van een warmtepomp

Het rendement hiervan wordt vaak aangeduid met behulp van de Coefficient of Performance (COP). Hiermee wordt duidelijk hoeveel warmte de warmtepomp maakt ten opzichte van de hoeveelheid elektrische energie die het verbruikt. In het geval van de volledig elektrische warmtepomp ligt de COP vaak tussen 4 en 6. Dus voor 1 kWh verbruik, levert de warmtepomp 4 tot 6 kWh aan warmte. Kortom, een rendement tussen de 400% en 600%. Dat is fors hoger dan de 107% van een HR-ketel. Die maakt uit 1 kWh aardgas 1,07 kWh warmte.

Verder is het rendement van een warmtepomp afhankelijk van een aantal factoren. Hoe hoger de temperatuur van de bron, des te minder arbeid het apparaat hoeft te leveren. Ook is de benodigde temperatuur van belang. Bij een lagetemperatuurverwarming zoals vloerverwarming is het rendement van een warmtepomp hoger dan bij bijvoorbeeld een hogere temperatuur voor radiatoren. Dan wordt het verschil tussen bron- en afgiftetemperatuur hoger en zakt het rendement fors. Onder meer daarom raden wij het toepassen van een warmtepomp in combinatie met hoge temperatuur radiatoren af.

stiebel-electron-warmtepomp

Installatie en onderhoud van een warmtepomp

Installatie

De installatie van een warmtepomp neemt niet meer tijd in beslag dan voor een klassieke gas- of stookolieketel. De sanitaire installaties zien er niet anders uit en ook de opbouw van de vloer- of wandverwarming gebeurt in principe op dezelfde manier. Op één of maximum twee werkdagen is de klus in de meeste gevallen dan ook geklaard.

Hou rekening met de aanleg van het horizontale of verticale captatienet als je kiest voor een geothermische warmtepomp. Bij een verticaal captatienet zijn putboringen vereist (meestal door een onderaannemer van de verwarmingsinstallateur). Deze kunnen gebeuren tijdens of voor de ruwbouwfase, of gelijktijdig met de technische installatie. De eerste optie is het handigst, zowel qua planning als qua bereikbaarheid van de bouwwerf. De aanleg van een horizontaal captatienet neemt meer tijd in beslag. Daar staat tegenover dat je dit eventueel zelf kan doen. Trek hier voor alle zekerheid twee dagen of meer voor uit en huur een degelijke graafmachine.

Onderhoud

Het is algemeen bekend dat een warmtepomp bijzonder weinig onderhoud vergt. Dit wil evenwel niet zeggen dit onderhoudsvrij is, in tegendeel. Het onderhoud dat aan een warmtepomp wordt uitgevoerd is in principe steeds preventief. Door een tijdig onderhoud uit te voeren wordt er immers voor gezorgd dat niet alleen de levensduur van de warmtepomp zo optimaal mogelijk wordt gehouden, hetzelfde geldt eveneens voor de energiezuinigheid van het systeem. Op deze manier bewijst een tijdig, periodiek onderhoud van de warmtepomp toch zijn nut.

Vergeet niet het koelcircuit van de installatie elk jaar te laten controleren door een gecertificeerde koeltechnieker. Of om de 24 maanden als het systeem is uitgerust met automatische lekdetectie. Deze regel geldt ook voor hermetisch gesloten systemen met minder dan 6 kg koelmiddel (de meerderheid van de geothermische warmtepompen). Veel fabrikanten verplichten je om het onderhoud door een van hun installateurs te laten uitvoeren als je wil genieten van garantie.

 

Geo-Tech is een specialist alle soorten warmtepompsystemen en vloerverwarmingen. Heeft u nog een andere vraag of wil u graag een offerte? Neem dan zeker contact opnmet ons:

Neem Contact

Contact
close slider